Kleding inbrengen

Onze werkwijze is heel simpel. Wij nemen uw kleding in consignatie aan, met een financiële verdeling van 60/40 dus 60 procent van de verkoopwaarde is voor Coco’s Mode en 40% voor u. Coco’s Mode draagt over haar deel de verplichte 21% BTW af..

Let op! wij kopen dus GEEN kleding in, maar verkopen het voor u. U krijgt uitbetaald wanneer uw kleding verkocht is.

Inbrengovereenkomst kleding Coco’s Mode

1. Inbrengprocedure:
a. Klant zal seizoensgebonden, nette, gestreken en schone kleding inbrengen.
b. Cocos Mode behoudt zich het recht voor om de ingebrachte kleding te beoordelen en te selecteren op basis van acceptatiecriteria.

2. Duur van de inbrengperiode:
a. De inbrengperiode bedraagt de maand van inbreng plus twee maanden, te rekenen vanaf de datum van inbreng.
b. Na afloop van de inbrengperiode wordt de kleding eigendom van Cocos Mode en kan deze niet worden teruggehaald.

3. Verdeling van de verkoopopbrengst:
a. Cocos Mode bepaalt de verkoopprijs van de ingebrachte kleding.
b. Bij verkoop van een ingebracht kledingstuk ontvangt u 40% van de verkoopwaarde.
c. Cocos Mode behoudt 60% van de verkoopwaarde als vergoeding voor de verkoop- en operationele kosten.

4. Verkoopwaardebepaling:
a. Cocos Mode zal de verkoopwaarde van de kleding bepalen op basis van interne richtlijnen en marktwaarde.

5. Betalingsvoorwaarden:
a. Uitbetalingen boven de 50 euro worden uitsluitend via de bank voldaan door Cocos Mode.

6. Overige bepalingen:
a. Cocos Mode is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade of vernietiging van ingebrachte kleding.
b. Klant garandeert dat hij/zij het recht heeft om de ingebrachte kleding te verkopen en vrijwaart Cocos Mode tegen eventuele claims van derden.
c. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Cocos Mode en u met betrekking tot de inbreng van kleding.

Door de kleding in te brengen, stemt u in met de voorwaarden van deze overeenkomst.

U vindt Coco’s Mode aan de Prins Willemstraat 18 in Scheveningen (recht tegenover de Zeeman)

Voor Facebook klik hier